Goed nieuws voor agenten met PTSS

Het stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen van de politie wordt eindelijk verbeterd. De behandeling en ondersteuning van politiemedewerkers die letsel oplopen gedurende hun werk, zoals een Posttraumatisch Stressstoornis (PTSS), moet eenvoudiger, met minder druk op de medewerker, meer tempo in de afhandeling en met re-integratie bij de politie als uitgangspunt.

Nu zal uiteraard in de praktijk nog moeten blijken hoe het nieuwe systeem gaat uitwerken. Naar aanleiding van de bijgaande brief van de minister ben ik voorzichtig optimistisch. Door continu aandacht te vragen voor deze kwestie hopen wij dat agenten in de nabije toekomst niet meer worden geconfronteerd met jarenlange onnodige procedures maar een snelle en fatsoenlijke regeling kunnen treffen met het korps.