Advocatenkantoor Van Hecke Rotterdam

RECHTSGEBIEDEN

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Aansprakelijkheidsrecht

Laat ons u helpen!

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren. Indien u wenst kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen.

Bel: 010 – 282 12 33
Aansprakelijkheidsrecht Boek

Uw aansprakelijkheidsrecht advocaat

Als er iemand schade oploopt, is het mogelijk dat een ander daarvoor aansprakelijk is. Dat kan zich op verschillende terreinen voordoen. Denk aan:

 • verkeersongevallen
 • arbeidsongevallen
 • beroepsziekten
 • medische fouten

 • Afhankelijk van de situatie kunnen wij u helpen een schadeclaim in te dienen.

  ARBEIDSONGEVALLEN, BEROEPSZIEKTEN, MEDISCHE FOUTEN & VERKEERSONGEVALLEN

  Gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht

  Mr. P.A. van Hecke is naast het personen- en familierecht gespecialiseerd in het aansprakelijkheids-en schadevergoedingsrecht. Hij behandelt uitsluitend letselschadezaken voor particulieren en heeft (als bijzondere specialisatie) veel kennis van de rechtspositionele regelingen van politiemensen die getroffen zijn door de beroepsziekte PTSS.

  Bij het behandelen van letselschadezaken gaat het niet alleen om het regelen van de juridische gevolgen. Het gaat ook om het aanvoelen en bespreken van wat u als cliënt werkelijk nodig heeft om verder te komen. Het is maatwerk. Met een ervaring van meer dan 20 jaar in de letselschadepraktijk is er veel deskundigheid om u optimaal bij te staan.

  Uiteraard kunt u kosteloos contact opnemen voor een advies op maat.

  ADVOCATENKANTOOR VAN HECKE

  Iedereen heeft recht op
  persoonlijke aandacht

  Aansprakelijkheidsrecht

  Een arbeidsongeval is een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg. Ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg kunnen dus ook onder de definities van bedrijfsongeval en arbeidsongeval vallen. In de regel is er echter géén sprake van een bedrijfsongeval als het letsel ontstaat tijdens het naar of van het werk rijden (woon-werkverkeer)

  Meer over arbeidsongevallen

  Een beroepsziekte tast de gezondheid van werknemers aan. Naast gezondheidsschade, kunnen beroepsziekten ook andere gevolgen hebben, zoals productiviteitsverlies en de noodzaak tot aanpassing van de werkplek of functie. In het ergste geval wordt de werknemer arbeidsongeschikt. Daarnaast kan een beroepsziekte voor werknemers en werkgevers tot financiële schade en in bepaalde gevallen tot forse juridische claims leiden.

  Meer over beroepsziekten

  Als u een medische behandeling heeft ondergaan die niet het gewenste resultaat heeft gehad, wil dit nog niet automatisch zeggen dat er sprake is van een medische fout en dat u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

  Men spreekt pas van een medische fout in juridische zin als vast komt te staan dat een redelijk bekwame en redelijk handelende beroepsgenoot het (kort gezegd) beter zou hebben gedaan dan de arts die u behandeld heeft.

  Met andere woorden: zou een redelijk bekwame en redelijk handelende andere arts uw gezondheidsschade hebben kunnen voorkomen of kunnen verminderen? Dit zal van geval tot geval verschillen.

  Meer over medische fouten

  Bij het veroorzaken van een verkeersongeval met lichamelijk letsel of de dood als gevolg, zijn er volgens de wet diverse varianten van schuld.

  Iemand kan:
  aanmerkelijke schuld hebben aan een ongeval (verwijtbaar onvoorzichtig, onachtzaam of onoplettend rijgedrag), maar ook grove schuld of zelfs roekeloosheid worden verweten. De mate van schuld aan een ongeval is van invloed op de hoogte van de straf.(artikel 6 Wegenverkeerswet: dood en letsel door schuld)

  Meer over verkeersongevallen

  BOEDELSCHEIDING, ECHTSCHEIDING, KINDERALIMENTATIE & PARTNERALIMENTATIE

  Aansprakelijkheidsrecht & kosten

  Als de aansprakelijkheid vaststaat komen de kosten buiten rechte in principe voor rekening van de tegenpartij en heeft u geen kosten voor rechtsbijstand en de kosten van derden (bijvoorbeeld medisch advies en/of actuaris). Moet er geprocedeerd worden dan kan er soms gebruik worden gemaakt van het systeem van door de staat gefinancierde rechtshulp. Ook kan er in sommige gevallen gebruik worden gemaakt van de dekking van een rechtsbijstandsverzekeraar indien u een dergelijke polis heeft afgesloten.

  Uiteraard kunt u kosteloos contact opnemen voor een advies op maat.

  MET ENIGE REGELMAAT WERKEN WIJ BLOGS BIJ MET RELEVANTE UITSPRAKEN EN SITUATIES

  Laatste nieuws

  Goed nieuws voor agenten met PTSS

  Het stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen van de politie wordt eindelijk verbeterd. De behandeling en ondersteuning van politiemedewerkers...

  Lees meer

  VUL GERUST HET FORMULIER IN, WIJ GEVEN BINNEN EEN WERKDAG REACTIE

  Eenvoudig contact opnemen