Geen verjaring bij toerekening van vergeten schuld

Indien enig goed is overgeslagen bij de verdeling van een gemeenschap, dan is daarvan het enige gevolg dat alsnog de verdeling van dat goed worden gevorderd. Een zodanige vordering verjaart dus niet (artikel 3:179 lid 2 BW). Een schuld is weliswaar geen goed (maar een ‘negatief’ goed) maar een redelijke wetsuitleg brengt mee dat ook schulden onder de werking van voormeld artikellid vallen.

Rechtbank Rotterdam, 17 april 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2928