Geen partneralimentatie voor IB-ondernemer

De IB-ondernemer heeft niet aangetoond dat hij niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Van de IB-ondernemer mag in redelijkheid worden verlangd dat hij zijn inkomen goed onderbouwt, zo nodig aan de hand van een ondernemingsplan.

Gerechtshof Den Haag, 8 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1272