De vrouw verzoekt te bepalen dat partijen geen nadere toestemming nodig hebben om met de minderjarige op vakantie naar het buitenland te gaan.

Toewijzing van het verzoek van V, waardoor het benodigde ouderlijke overleg voorafgaand aan een eventuele reis naar het buitenland niet meer noodzakelijk zou zijn, stemt niet overeen met hetgeen de wetgever heeft bedoeld. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:175