Coulanceregeling PTSS doorkruist vaststellingsovereenkomst

Coulanceregeling PTSS is een zodanige bijzondere omstandigheid dat volledige nakoming van de in de vaststellingsovereenkomst neergelegde afspraken door eiser niet (meer) in redelijkheid van hem kan worden gevergd.

Rechtbank Gelderland, 7 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:960